Meny

Silence

Martin Scorsese storslagna och omtalade film

På 1600-talet reser två Jesuitiska präster till Japan där katolicismen förbjudits och så gott som alla utländska kontakter. De bevittnar förföljelsen av de kristna japanerna och regeringen som vill rensa bort allt västerländskt inflytande. De får själva utstå våld och förföljelse medan de reser runt för att hitta sin mentor och sprida kristendomen.

Med reservation för ändring av premiär- och förhandsvisningsdatum. 

Bokningsförfrågan

Kontakta oss för att få en prisbild.